ROZPOCZĘCIE DRUGIEJ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WYSEPKA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

11 maja 2017 przez Kategoria: Rekrutacja

Przedszkole Publiczne WYSEPKA ogłasza rozpoczęcie drugiej rekrutacji na rok szkolny 2017/18
TERMIN NABORU: 15.05 – 19.05.2017

ILOŚĆ MIEJSC dostępnych w rekrutacji: 20 (zbiorczo, we wszystkich grupach wiekowych)

Zasady rekrutacji do naszego przedszkola są zgodnie z USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 131. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci urodzone nie później niż 31.12.2014. W szczególnych przypadkach do rekrutacji może zostać zgłoszone dziecko, które we wrześniu 2017 roku będzie miało ukończone co najmniej 2,5 roku.

W celu zapisania dziecka do naszej placówki należy:

1. Pobrać z naszej strony, wypełnić, i przesłać do nas formularz zgłoszeniowy dziecka (drogą mailową na adres: przedszkole@wysepka.wroclaw.pl)

2. Formularz należy przesłać nie później niż do dnia 19 maja 2017 roku. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia dokumentów. Jeśli w ciągu 3 dni od przesłania dokumentów nie otrzymają Państwo mailowego potwierdzenia, oznacza to że dokumenty do nas nie dotarły.

3. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na naszej tablicy ogłoszeń nie później niż 22 maja 2017 o godzinie 14:00. Niezależnie od powyższego, każda osoba biorąca udział w rekrutacji otrzyma mailowo wynik rekrutacji nie później niż do dnia 22 maja 2017 do godziny 14:00.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, należy podpisać umowę w wyznaczonym w harmonogramie terminie. Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy telefonicznych informacji na temat wyników rekrutacji.