Kadra

5 września 2014 przez Kategoria: Strona Główna

KADRA PRZEDSZKOLA WYSEPKA:


KATARZYNA SWOJAK-VAN GASTEL – psycholog, psychodietetyk, dyrektor zarządzająca przedszkola

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim a także studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz Psychodietetykę. Prowadzę WYSEPKI od początku ich istnienia, czyli od 2009 roku.

Jako pierwszy powstał Klub Malucha Wysepka, który później został przekształcony w Żłobek Niepubliczny WYSEPKA 1. W tym samym czasie zaczęła funkcjonować nasza druga placówka – Żłobek Niepubliczny WYSEPKA2. Od kwietnia 2014 roku kształcimy dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej, co jest oczywistą kontynuacją naszej żłobkowej misji.

Uważam, że w dobrym przedszkolu prócz zajęć dodatkowych i realizowania podstawy programowej dzieci powinny mieć czas na zabawę i spontaniczną aktywność z rówieśnikami, które najlepiej rozwijają w nich umiejętności społeczne, wysoką samoocenę, poczucie wspólnoty oraz etykę i moralność. Myślę, że brak lęku przed wystąpieniami i ekspozycją społeczną, umiejętność prezentowania własnych poglądów, asertywność ale również wrażliwość i empatia są cechami, które najbardziej naturalnie rozwijają się u małych dzieci poprzez obserwację otoczenia i aktywność wśród rówieśników, dlatego w swojej pracy zwracam szczególną uwagę na kształtowanie tych cech u naszych przedszkolaków.


BEATA RULEWICZ – Zastępca Dyrektora do spraw dydaktycznych

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogicznym – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu.

Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego i od wielu lat pracuję z dziećmi młodszymi w szkole podstawowej. Prowadzę również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka. Ukończyłam wiele kursów, które poszerzyły moją wiedzę i umiejętności wykorzystywane w czasie pracy, m.in.: Międzynarodowy Program rozwoju kreatywności i umiejętności XXI wieku Destination Imagination, Akademię Talentów i Uzdolnień – wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy Mentora, Twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wrocławia.

W przedszkolu WYSEPKA pełnię rolę Wicedyrektora ds. pedagogicznych – koordynuję całokształt spraw związanych z działalnością dydaktyczną przedszkola. 

W pracy w szkole wykorzystuję różnorodne metody nauczania, tak aby spędzony tam przez dzieci czas był efektywny i przyczyniał się do ich rozwoju. Staram się stwarzać możliwości do doskonalenia umiejętności i zdolności każdego ucznia. W pracy kieruję się maksymą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”


EWA DROBIŃSKA – psycholog, zastępca dyrektora przedszkola

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Szczególnie interesują mnie dziedziny psychologii takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i negocjacje oraz zagadnienia związane z marketingiem i reklamą.

W naszych placówkach zajmuję się przede wszystkim naszym wspaniałym Personelem a także dbam o odpowiednią jakość wyposażenia oraz jego dostosowanie do wymogów określonych przepisami, jak i walory estetyczne.

Praca z dziećmi i możliwość obserwacji ich rozwoju daje mi poczucie spełnienia zawodowego w wielu obszarach związanych z moim wykształceniem. Widząc uśmiechy na twarzach naszych małych podróżników mam pewność, że dajemy im możliwość zrównoważonego rozwoju nie tylko w sensie zdobywania wiedzy, ale również umiejętności społecznych, siły i odwagi, aby w pełni gotowe mogły pójść w dalszą podróż – do szkoły. 


ANITA DEPERAS – specjalista WWR, wychowawca Krewetek

Jestem absolwentką kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich w wyżej wymienionej uczelni, kierunek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam zaraz po maturze, spełniając tym samym swoje marzenia. Jestem także byłą pracownicą żłobka Wysepka 2, gdzie poznałam funkcjonowanie tejże placówki i jako wychowawca grupy mogłam rozwijać swoją pasję.

Moim obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W mojej pracy na pierwszym planie stawiam zasadę podmiotowego traktowania dziecka, uwzględniającą jego potrzeby i zainteresowania. Moim ulubionym obszarem w pracy z dziećmi jest działalność plastyczna. Uwielbiam tworzyć wraz z nimi nasze małe dzieła sztuki. Czuję się spełniona, kiedy widzę na ich twarzy uśmiech, kiedy widoczne jest ich zaangażowanie i chęć do dalszej pracy i nauki, a to wszystko poprzez zabawę.

Na co dzień jestem osobą, która większość czasu stara się spędzić w gronie najbliższych mi osób. Po pracy często też relaksuje się przy dobrym filmie. Po takim wieczornym wypoczynku jestem gotowa do kolejnego dnia odkrywania świata z naszymi Wysepkowiczami.


DOMINIKA ŚCISŁOWSKA – nauczyciel Krewetek

Pracę z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu jako prywatna opiekunka. Obecnie rozwijam swoją pasję podczas studiów na Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, które pozwalają uzyskać odpowiednie kwalifikacje oraz podstawy teoretyczne niezbędne do realizacji mojej pasji, jaką jest praca z dziećmi. Ukończyłam również studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Poradnictwo I Pomoc Psychopedagogiczna.

Z przedszkolem Wysepka związana jestem już od 2015 roku. Dla naszych przedszkolaków staram się być przewodnikiem przekazującym wiedzę oraz przyjacielem i towarzyszem zabaw. Praca z najmłodszymi nauczyła mnie spokoju i cierpliwości. Radość maluchów, ich rozwój i codzienne postępy napełniają mnie energią i radością, a przebywanie w gronie doświadczonych wychowawców oraz uczestniczenie w kursach i szkoleniach daje mi możliwość rozwoju i zdobywania wszechstronnej wiedzy. Praca z dziećmi jest dla mnie również stałą inspiracją do poznawania świata, poszukiwania nowych metod i ciekawych zabaw. Staram się wkładać całe serce w pracę z najmłodszymi, a uśmiech na ich twarzach jest dla mnie największą nagród! 🙂


SANDRA WOJCIECHOWSKA – terapeuta, wychowawca Krasnali

Ukończyłam studia na specjalizacji: kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaraz po studiach swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam  w Żłobku Wysepka 2, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie i nabyłam praktyczną wiedzę.

Praca z najmniejszymi pociechami nauczyła mnie cierpliwości, umiejętności podążania za dzieckiem i pomagania mu w jego całościowym rozwoju. Już wtedy wiedziałam, że myśl Carla Rogersa: ” Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości”  – zainspirowała mnie do dalszej edukacji. Nauczycielka przedszkola dba o swoje nasiona, szanuje je, traktuje jak własne. Ukończyłam również studia magisterskie na kierunku: terapia pedagogiczna. Studia na tych kierunkach umożliwiły mi rozwój własnych możliwości i zainteresowań.

Jestem osobą konsekwentną, kreatywną, zaradną, otwartą na świat ludzi i małego człowieka, komunikatywną… no i zawsze uśmiechniętą . Będąc nauczycielem w przedszkolu dobrze wiem jak w sposób kompetentny przekazać Naszym Wysepkowiczom niezbędną wiedzę, którą pogłębiam i aktualizuję. Pasjonuje mnie praca z małym i niepowtarzalnym człowiekiem, jest dla mnie wyzwaniem, ogromną motywacją do indywidualnego podejścia do każdego małego podróżnika. Dzieci powoli i w nierównym tempie zdobywają umiejętności. Dobrze wiem, będąc mamą Poli, że dzieci wymagają cierpliwości i otuchy… Potrafię poczekać na zamierzone efekty. Dajmy dzieciom czas – bo one czerpią z naszej cierpliwości wiarę i energię do prezentowania siebie.

Prywatnie: Żona, mama Poli i szalenie przedsiębiorcza kobieta inspirująca do zmian;)  Kocham pić owocowe herbatki, ale i dobrą kawą nie pogardzę;) Rozwój osobisty jest dla mnie kluczowy:) W życiu kobiety zwalnia tylko czasami, kiedy zostajemy mamami, ale za to otwiera nam drogę, kiedy wracamy na rynek pracy;) W moim przypadku wiele dróg się otworzyło, dlatego stawiam sobie cele i do nich dążę. Życie bez mapy marzeń dla mnie jest szare i ponure. Bogaty ojciec mawiał: „Istnieją ludzie, którzy są twórcami wydarzeń; są tacy, którzy obserwują wydarzenia oraz tacy, którzy pytają: Co się wydarzyło?”.


PAULINA URBAŃSKA – specjalista kształcenia specjalnego, nauczyciel Krasnali

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Na co dzień zajmuję się pracą z grupą oraz prowadzeniem terapii indywidualnej dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Szczególnie bliska jest mi praca z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz założenia pozytywnej dyscypliny. Ukończyłam kursy i szkolenia dotyczące pracy terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnościami, takie jak arteterapia, metody i techniki w pedagogice specjalnej czy  zaburzenia zachowania w spektrum autyzmu. Ponadto ukończyłam szkolenia Gimnastyka dla malucha oraz Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas praktyk pedagogicznych, pracując w żłobku integracyjnym jako opiekun i terapeuta grupy oraz prowadząc indywidualne zajęcia w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz programu „Za życiem”.

Staram się systematycznie pogłębiać swoje kompetencje oraz wykorzystywać posiadane umiejętności, zarówno podczas zajęć w grupie, jak i terapii indywidualnej.  Chętnie uczę się od innych, ale także dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami. W pracy działam uśmiechem i pozytywną energią. W życiu wyznaję zasadę „Wszystko co się dzieje, jest potrzebne”.


MAŁGORZATA MALEWSKA – logopeda, nauczyciel Krasnali

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalizacji poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Logopedii na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Ukończyłam szkolenia: „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, ,,Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi”, ,,Elementy integracji sensorycznej”, ,,Kształtowanie mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Czynności prymarne. Zasady terapii. Ćwiczenia, zabawy”, ,,Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia”.

Dzięki pracy w Przedszkolu Publicznym ,,Wysepka” mogę realizować swoją pasję jaką jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, zaufania oraz możliwość wszechstronnego rozwoju. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię, ponieważ dzieciństwo to czas najpiękniejszych wspomnień! Podążając za słowami Janusza Korczaka podczas kontaktu z dziećmi staram się ,,mówić nie do dzieci, a z dziećmi, mówić nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Jestem osobą pogodną, cierpliwą i otwartą. W wolnych chwilach rozwijam swoje zdolności kulinarne. Prywatnie moimi pasjami są także podróże, uwielbiam czytać zwłaszcza powieści kryminalne oraz oglądać filmy komediowe i bajki:).


KATARZYNA MASZCZYŃSKA – wychowawca Smerfów

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie studiów jako opiekunka dziecięca.

Zdobyte umiejętności dały mi przekonanie, że praca z dziećmi jest nie tylko obraną przeze mnie ścieżką rozwoju zawodowego, ale także pasją. Pracowałam również w Żłobku Wysepka 1, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie oraz praktyczną wiedzę. Obecnie pracuję w Przedszkolu Publicznym Wysepka na stanowisku nauczyciela.

Jestem osobą cierpliwą, konsekwentną, kreatywną, uśmiechniętą oraz zaangażowaną w swoją pracę. Dążę do tego, aby przedszkole było dla dzieci miejscem pełnym ciepła, aby panowała w nim atmosfera wesołej, jak również kreatywnej i rozwijającej zabawy. Praca z małym dzieckiem jest dla mnie wyzwaniem oraz ogromną motywacją, staram się tworzyć atmosferę, która sprzyja rozwojowi dziecka, jego indywidualności. Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, dlatego pragnę dbać o jego rozwój i budować fundament do późniejszej nauki szkolnej.

Staram się, aby każde dziecko miało prawo do do samodzielności, uśmiechu, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Jak mawiał Janusz Korczak „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – NAUCZ, jeśli nie wie – WYTŁUMACZ. Jeśli nie może – POMÓŻ”. I w ten właśnie sposób staram się codziennie pracować z moimi wychowankami.

Dokładam wszelkich starań, aby odkrywać dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, podchodzić indywidualnie to każdego dziecka. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, a ponieważ sama jestem mamą dwójki dzieci Natalki i Bartusia wiem, że troska i bezpieczeństwo naszych pociech są najważniejsze. Podczas swojej pracy staram się zapewnić dzieciom dużo ciepła, bezpieczeństwo oraz najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju, jak również zrozumieć ich potrzeby. Staram się, aby każde dziecko czuło się kochane.

Staram się być dobrym nauczycielem, takim jak opisuje pedagog Janusz Korczak: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Ukończyłam szkolenia: „Metoda Globalnego czytania” Glenna Domana, „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, „ Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier wpływających na jego wzmocnienie”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi”, „Elementy integracji sensorycznej w pracy z dziećmi”, „Logorytmika- ruch słuch słowo”, oraz biorę udział w szkoleniach z wyobraźnią Anny Brych.

Kursy: pierwsza pomoc


KATARZYNA HUDZIAK – nauczyciel Smerfów

„Nauczyciel widzi więcej niz tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze” (B. Cage).

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Jestem również absolwentką wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, jest źródłem inspiracji, a także pozwala spoglądać na świat oczami najmłodszych.

W pracy z dziećmi staram się wprowadzać innowacyjne metody nauczania, które pobudzają w nich ciekawość świata, kreatywność oraz stymulują je do samorozwoju. Specjalizuję się we wczesnej edukacji dziecięcej. W każdym podopiecznym staram się odnaleźć ponadprzeciętne zdolności a następnie stwarzać warunki do ich rozwoju.

Przedszkole to drugi dom dla naszych dzieci, dlatego najważniejsze jest, aby czuły się w nim komfortowo i bezpiecznie. Staram się aby było to miejsce pełne miłości, zrozumienia oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

Prywatnie jestem mamą rezolutnej 3-latki, która każdego dnia uczy mnie cieszyć się z rzeczy małych oraz doceniać każdą wspólną chwilę. Moją pasją są tańce latynoamerykańskie oraz biologia.


IRMINA MANKIEWICZ – specjalista WWR, wychowawca w grupie Kangurów

Ukończyłam studia magisterskie, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako wychowawca w przedszkolu z dziećmi 2,5-5 letnimi.

Później sama zostałam mamą, więc zdobytą wiedzę weryfikuję również po pracy. Czas spędzony z dziećmi jest wyjątkowy, zmienia nas i pozwala spojrzeć z innej perspektywy. Sądzę, że bycie obecnym podczas procesu ich wzrastania, rozwoju, edukacji jest bezcenne. Dzieci potrzebują wsparcia i przyjaznego przewodnictwa.  Staram się, aby przedszkole było dla nich miejscem do którego chodzą z przyjemnością, gdzie panuje  atmosfera sprzyjająca wzrastaniu ich pewności siebie, rozwijaniu osobowości, talentów, umiejętności, zdobywaniu wiedzy o sobie, innych i o świecie. Uważam, że wychowanie dzieci jest podstawą, bo to one stworzą świat, w którym będziemy żyć. Dlatego tak ważne jest uczenie ich zasad, szacunku i porozumienia bez przemocy. My dorośli jesteśmy dla nich wzorami i naśladują nasze zachowanie, gdyż najbardziej uczą się przez obserwację. Podstawą jest miłość, wsparcie i akceptacja.

Zgadzam się ze słowami, których autorem jest Jesper Juul: „Kiedy będziemy szanować nasze dzieci i wspólnie z nimi szukać rozwiązania, również one nauczą się szacunku do innych ludzi i ich granic”.

Na co dzień jestem mamą wyjątkowego dziecka, lubiącą spacery w każdą pogodę, kreatywne gotowanie w tempie ekspresowym. Lubię zaszyć się z dobrą książką lub czarną komedią.


SYLWIA KMIECIK – logopeda, specjalista kształcenia specjalnego, terapeuta, nauczyciel Kangurów

Absolwentka Logopedii, Pedagogiki Specjalnej o specjalności Terapia Zajęciowa z Psychomotoryką oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. W 2017 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.

Posiadam kilkuletnie i zróżnicowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wiem jak aktywnie wspierać maluchy, aby z radością w czasie zabaw i zajęć odkrywały otaczający je świat. Staram się być dla wychowanków nie tylko nauczycielem, ale również partnerem i przyjacielem. W swojej pracy stawiam na indywidualizacje, samodzielność dzieci i kreatywność.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, m.in.: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” , która wspomaga prawidłowy rozwój dzieci i koryguje zaburzenia rozwojowe i emocjonalne, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, „Dziecięca matematyka w przedszkolu” , „Psychomotoryka – aktywność, która porusza do głębi”, „Metoda Dobrego Startu”, „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”, „Biblioterapia – jak czytaniem pomóc” czy „Elementy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela”.

W przedszkolu prowadzę i towarzyszę dzieciom podczas zajęć i zabaw grupowych oraz prowadzę terapie indywidualne z dziećmi, które przejawiają trudności rozwojowe, pomagając im sprostać zadaniom przedszkolaka i wspierając rozwój psychoruchowy.


MAGDALENA PIETROWSKA – logopeda, specjalista WWR, wychowawca Motyli

Jestem absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Medycznym na kierunku Logopedia Kliniczna. W przedszkolu pracuję jako nauczyciel-wychowawca, logopeda oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W czasie zajęć dydaktycznych oraz w codziennych czynnościach w przedszkolu zawsze staram się dbać o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, skupiając się na ich indywidualnych możliwościach rozwojowych, potrzebach, zainteresowaniach. Istotny jest dla mnie rozwój kreatywności, twórczego myślenia, dlatego czas wolny zawsze staram się organizować tak, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać naturalną dziecięcą chęć poznawania świata i uczenia się przez doświadczanie. Również własnym przykładem, przekazuję im pozytywne wartości i podstawowe zasady współżycia społecznego już od wczesnego dzieciństwa.

Praca z małym człowiekiem, który jest odrębną i niepowtarzalną osobą jest ogromnym, często trudnym wyzwaniem, jednak uśmiech dzieci, zauważanie ich postępów i wspólna radość z osiąganych sukcesów są najlepszą nagrodą. Szczególnie ważna jest dla mnie praca terapeutyczna – poza przedszkolem pracuję również z dziećmi z niepełnosprawnościami, z deficytami rozwojowymi, które potrzebują jeszcze więcej empatii, ciepła, zaangażowania oraz czasu, a ich nawet niewielkie postępy dają ogrom radości.


NATALIA KĘCZKOWSKA – specjalista WWR, nauczyciel Motyli

Ukończyłam studia pedagogiczne o profilu pedagogika szkolna i opiekuńcza oraz magisterskie z pedagogiki szkolnej i doradztwa zawodowego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Posiadam również dyplom z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, który zdobyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywałam na początku jako niania i opiekun w Warszawskim żłobku. Po skończeniu studiów magisterskich zaczęłam przygodę w pracy w przedszkolach. Zdecydowałam się na prace z dziećmi, ponieważ daje mi to wiele satysfakcji. Staram się być pomocna w ich codziennej komunikacji i poszerzaniu horyzontów, natomiast każdy dziecięcy uśmiech i zadowolenie staje się dla mnie motywacją.

Prywatnie jestem mamą wspaniałego chłopca, który w cudowny sposób prezentuje mi swoje dziecięce pragnienia, a także zaraża mnie swoim optymizmem i radością. Czas wolny spędzam aktywnie z  rodziną i staram się go spożytkować w 100 %. Gdy wieczorem mam wolną chwilę lubię usiąść z herbatą i poczytać dobrą książkę.


MAGDALENA ŚLĘZAK – instruktor zajęć rytmicznych

Jestem absolwentką Muzykoterapii wrocławskiej Akademii Muzycznej. Moją życiową pasją jest wywoływanie uśmiechu na dziecięcych buziach. Za sprawą nowych doświadczeń muzycznych i zabawy dźwiękiem, pomagam dzieciom odkryć drzemiący w nich potencjał.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz nauki w Państwowej Szkole Muzycznej i Studium Aktorskim wraz z bogatym doświadczeniem zawodowym pozwalają mi na konstruowanie różnorodnych zajęć, dających dzieciom możliwość spontanicznych reakcji, swobodnego podróżowania w świat muzyki, odkrywania własnych talentów i pogłębiania muzycznej wrażliwości. Poprzez zabawę dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, a tym samym wzbogacają swoją wyobraźnię i kreatywność – wszystkie te umiejętności stanowią podstawy skutecznej i łatwej nauki w przyszłości.

Prowadzone przeze mnie zajęcia łączą w sobie elementy zajęć tanecznych, ruchowych oraz muzykoterapii; inspirowane są licznymi metodami i programami pedagogicznymi (m in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, Metoda Wychowania Muzycznego C. Orffa, Pedagogika Zabawy).