Informacje o naszym przedszkolu

14 maja 2014 przez Kategoria: Strona Główna

Lata przedszkolne mogą być dla dziecka cudowną przygodą, pełną wystarczająco angażujących wyzwań, pierwszych świadomie nawiązywanych przyjaźni, odkrywania swoich talentów, ale też uświadamiania własnych granic.

Przewodnikiem w tej wędrówce jest nauczyciel, który zawsze stoi przy dziecku, daje oparcie, wiarę, pomysły i pocieszenie.

Budowanie relacji nauczyciela z dzieckiem wymaga  niezwykłej odwagi – żeby być blisko, mądrości – żeby minimalizować błędy, empatii – żeby dbać również o innych, refleksyjności – żeby wyciągać wnioski, zaangażowania – żeby relacje były jakościowe, a nie ilościowe.

W naszej pracy ważne jest ukierunkowanie na kreatywność i indywidualne zdolności każdego dziecka, dzięki czemu wspieramy rozwój samodzielności i uczymy wiary we własne możliwości. Wierzymy, że życzliwość jest kluczem do przyjaźni. Mamy pewność, że istnieją umiejętności i kompetencje, które niezależnie od rozwoju naszej cywilizacji będą niezbędne do życia w zgodzie ze sobą i ze światem.

Stawiamy na komunikację bez przemocy, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w grupie, szacunek dla siebie i innych, zachowania prozdrowotne oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Bardzo ważne jest dla nas otwarta komunikacja, dlatego odpowiadamy na każde pytanie zadane przez dziecko. Chcemy,  aby Nasi Wysepkowicze uczyli się wyrażania własnych myśli, co przyda im się w późniejszym szkolnym życiu.

Tak o swojej pracy mówi Pani Sandra Wojciechowska – wychowawczyni grupy Krasnali:

                „W moim zawodzie nie da się nie angażować. W tym zawodzie codziennie trzeba robić coś dobrego. W pracy z dziećmi odkrywam świat na nowo. Razem uczymy się empatii, współpracy, uczymy się, że warto dążyć do realizacji własnych celów, rozwijamy swój potencjał, a nasze wspólne talenty stają się naszym bogactwem na wyspie.

                Pracując z  naszymi pociechami, wyjeżdżając z nimi na wycieczki, ale także uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach, uświadomiłam sobie, że przedszkole otwiera drzwi odważnym nauczycielom, stawia wymagania, inspiruje do osobistych zmian – dlatego chcę i pragnę „zarażać” nauczycieli pozytywną energią i miłością do Naszej pracy – „bo ten zawód zobowiązuje: do subtelnej duszy, emocjonalnej równowagi, do siły lwicy stającej na czele stada” jak pisze K. Turek. Pragnę być codzienną motywacją dla siebie oraz zespołu do pełnego zaangażowania się w pracę. Satysfakcja z wykonywanego zawodu pewnie dla każdego z Nas jest bardzo ważna. WIEM, że moja praca ma sens! Ogromny sens i WIELKIE znaczenie.”