Kontakt

Przedszkole Publiczne WYSEPKA
ul. Długosza 59-75,
51-162 Wrocław (teren ASPY)

INFORMACJE O ZAPISACH:

tel Katarzyna Swojak   kom. 693 522 944

tel Ewa Drobińska  kom. 507 120 657

adres email: przedszkole@wysepka.wroclaw.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH:
tel Beata Rulewicz   kom. 694 812 196

adres email: beata.rulewicz@wysepka.wroclaw.pl

TELEFON DO PLACÓWKI,
zgłaszanie nieobecności i zamawianie wyżywienia:

tel Przedszkole WYSEPKA, piętro II:  kom. 881 700 430

tel  Przedszkole WYSEPKA, piętro III:  kom. 534 925 387