Kadra

5 września 2014 przez Kategoria: Strona Główna

 

 

KADRA PRZEDSZKOLA WYSEPKA:


KATARZYNA SWOJAK-VAN GASTEL – psycholog, dyrektor przedszkola

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim a także studia podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Prowadzeniem punktów opieki nad dziećmi zajmuję się od ponad 5 lat.

Jako pierwszy powstał Klub Malucha Wysepka, który później został przekształcony w Żłobek Niepubliczny WYSEPKA 1. W tym samym czasie zaczęła funkcjonować nasza druga placówka – Żłobek Niepubliczny WYSEPKA2. Od kwietnia 2014 roku kształcimy dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej, co jest oczywistą kontynuacją naszej żłobkowej misji.

Uważam, że w dobrym przedszkolu prócz zajęć dodatkowych i realizowania podstawy programowej dzieci powinny mieć czas na zabawę i spontaniczną aktywność z rówieśnikami, które najlepiej rozwijają w nich umiejętności społeczne, wysoką samoocenę, poczucie wspólnoty oraz etykę i moralność. Myślę, że brak lęku przed wystąpieniami i ekspozycją społeczną, umiejętność prezentowania własnych poglądów, asertywność ale również wrażliwość i empatia są cechami, które najbardziej naturalnie rozwijają się u małych dzieci poprzez obserwację otoczenia i aktywność wśród rówieśników, dlatego w swojej pracy zwracam szczególną uwagę na kształtowanie tych cech u naszych przedszkolaków.


EWA DROBIŃSKA – psycholog, zastępca dyrektora przedszkola

Studia psychologiczne ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Szczególnie interesują mnie dziedziny psychologii takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, mediacje i negocjacje oraz zagadnienia związane z marketingiem i reklamą.

W naszych placówkach zajmuję się przede wszystkim naszym wspaniałym Personelem a także dbam o odpowiednią jakość wyposażenia oraz jego dostosowanie do wymogów określonych przepisami, jak i walory estetyczne.

Praca z dziećmi i możliwość obserwacji ich rozwoju daje mi poczucie spełnienia zawodowego w wielu obszarach związanych z moim wykształceniem. Widząc uśmiechy na twarzach naszych małych podróżników mam pewność, że dajemy im możliwość zrównoważonego rozwoju nie tylko w sensie zdobywania wiedzy, ale również umiejętności społecznych, siły i odwagi, aby w pełni gotowe mogły pójść w dalszą podróż – do szkoły.


BEATA RULEWICZ – Zastępca Dyrektora do spraw dydaktycznych

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogicznym – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu.

Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego i od wielu lat pracuję z dziećmi młodszymi w szkole podstawowej. Prowadzę również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka. Ukończyłam wiele kursów, które poszerzyły moją wiedzę i umiejętności wykorzystywane w czasie pracy, m.in.: Międzynarodowy Program rozwoju kreatywności i umiejętności XXI wieku Destination Imagination, Akademię Talentów i Uzdolnień – wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy Mentora, Twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wrocławia.

W przedszkolu WYSEPKA pełnię rolę Wicedyrektora ds. pedagogicznych – koordynuję całokształt spraw związanych z działalnością dydaktyczną przedszkola. 

W pracy w szkole wykorzystuję różnorodne metody nauczania, tak aby spędzony tam przez dzieci czas był efektywny i przyczyniał się do ich rozwoju. Staram się stwarzać możliwości do doskonalenia umiejętności i zdolności każdego ucznia. W pracy kieruję się maksymą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

 


SANDRA WOJCIECHOWSKA – nauczyciel kontraktowy, nauczyciel terapeuta, wychowawca grupy Delfinków

Ukończyłam studia na specjalizacji: kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaraz po studiach swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam  w Żłobku Wysepka 2, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie i nabyłam praktyczną wiedzę.

Praca z najmniejszymi pociechami nauczyła mnie cierpliwości, umiejętności podążania za dzieckiem i pomagania mu w jego całościowym rozwoju. Już wtedy wiedziałam, że myśl Carla Rogersa: ”Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości” – zainspirowała mnie do dalszej edukacji. Nauczycielka przedszkola dba o swoje nasiona, szanuje je, traktuje jak własne.

Ukończyłam również studia magisterskie na kierunku: terapia pedagogiczna. Studia na tych kierunkach umożliwiły mi rozwój własnych możliwości i zainteresowań. Jestem osobą konsekwentną, kreatywną, zaradną, otwartą na świat ludzi i małego człowieka, komunikatywną… no i zawsze uśmiechniętą. Podążając za K.Turek: „Bo w naszym zawodzie uśmiech jest pomostem pomiędzy nauczycielką, a dzieckiem. Jest pomostem, który łączy nas nie tylko z dziećmi , ale i z ludźmi”, uważam, że to cechy kobiety, która wie co jest dla niej ważne. Będąc nauczycielem w przedszkolu dobrze wiem jak w sposób kompetentny przekazać Naszym Wysepkowiczom niezbędną wiedzę, którą pogłębiam i aktualizuję. Pasjonuje mnie praca z małym i niepowtarzalnym człowiekiem, jest dla mnie wyzwaniem, ogromną motywacją do indywidualnego podejścia do każdego małego podróżnika. Dzieci powoli i w nierównym tempie zdobywają umiejętności. Dobrze wiem, będąc mamą Poli, że dzieci wymagają cierpliwości i otuchy… Potrafię poczekać na zamierzone efekty. Dajmy dzieciom czas – bo one czerpią z naszej cierpliwości wiarę i energię do prezentowania siebie.

Ważne w mojej pracy jest to, że pragnę nakierować wychowanków na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego z nich. Wspieram rozwój samodzielności u dzieci i uczę wiary we własne możliwości. Uczę, że życzliwość jest kluczem do przyjaźni. Dobrze wiem, że istnieją umiejętności i kompetencje, które niezależnie od rozwoju naszej cywilizacji będą potrzebne. Prócz kreatywnego rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia, ważna jest umiejętność pracy w grupie, kompetencje komunikacyjne, np. zdolność rozwiązywania konfliktów bez uciekania się do przemocy, umiejętność zdobywania, selekcji i przetwarzania informacji czy traktowania innych ludzi z szacunkiem i wiele innych, o których nauczyciel ”z powołania” powinien wiedzieć 😉 Dlatego ważne jest dla mnie, aby Nasi Wysepkowicze zadawali pytania, wspierali postawę twórczą i uczyli się wyrażania własnych myśli… co przyda im się w późniejszym dorosłym życiu…

W moim zawodzie nie da się nie angażować. W tym zawodzie codziennie trzeba robić coś dobrego. W pracy z dziećmi odkrywam świat na nowo. Razem uczymy się empatii, współpracy, uczymy się, że warto dążyć do realizacji własnych celów, rozwijamy swój potencjał, a nasze wspólne talenty stają się naszym bogactwem na wyspie. Pracując z  naszymi pociechami, wyjeżdżając z nimi na wycieczki, ale także uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach, uświadomiłam sobie, że przedszkole otwiera drzwi odważnym nauczycielom, stawia wymagania, inspiruje do osobistych zmian – dlatego chcę i pragnę „zarażać” nauczycieli pozytywną energią i miłością do Naszej pracy – „bo ten zawód zobowiązuje: do subtelnej duszy, emocjonalnej równowagi, do siły lwicy stającej na czele stada”, jak pisze K. Turek.

Pragnę być codzienną motywacją dla siebie oraz zespołu do pełnego zaangażowania się w pracę. Bardzo cenię współpracę z rodzicami oraz gronem pedagogicznym. Dlatego też, podjęłam się studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie placówkami oświatowymi. Jestem osobą ambitną, zawsze dążącą do postawionego celu, a myślę, że to nie koniec wyzwań… Ponieważ pasja do mojej pracy, dzieci i grono pedagogiczne ciągle stawiają przede mną nowe cele, a satysfakcja i radość z wykonywanego zawodu pewnie dla każdego z Nas jest bardzo ważna. Moja praca ma sens. Ogromny sens i WIELKIE znaczenie 😉

Szkolenia: Klanza, Kocham czytać – wczesna nauka czytania, Narzędzie M – CHAT – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Agresja u dzieci – praca nad studiami przypadku, Opieka nad dzieckiem z cukrzycą, Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i z deficytem uwagi

Kursy: pierwszej pomocy


KATARZYNA MASZCZYŃSKA – nauczyciel, wychowawca grupy Tygrysków

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie studiów jako opiekunka dziecięca.

Zdobyte umiejętności dały mi przekonanie, że praca z dziećmi jest nie tylko obraną przeze mnie ścieżką rozwoju zawodowego, ale także pasją. Pracowałam również w Żłobku Wysepka 1, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie oraz praktyczną wiedzę.

Obecnie pracuję w Przedszkolu Publicznym Wysepka na stanowisku nauczyciela. Jestem osobą cierpliwą, konsekwentną, kreatywną, uśmiechniętą oraz zaangażowaną w swoją pracę. Dążę do tego, aby przedszkole było dla dzieci miejscem pełnym ciepła, aby panowała w nim atmosfera wesołej, jak również kreatywnej i rozwijającej zabawy. Praca z małym dzieckiem jest dla mnie wyzwaniem oraz ogromną motywacją, staram się tworzyć atmosferę, która sprzyja rozwojowi dziecka, jego indywidualności. Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, dlatego pragnę dbać o jego rozwój i budować fundament do późniejszej nauki szkolnej.

Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, zadatkami na rozwijanie twórczości, potencjalną inteligencją, oraz dużym talentem społecznym, dlatego chcę stworzyć mu możliwość maksymalnego rozwoju. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, a ponieważ sama jestem mamą dwójki dzieci Natalki i Bartusia wiem, że troska i bezpieczeństwo naszych pociech są najważniejsze.

Podczas swojej pracy staram się zapewnić dzieciom dużo ciepła, bezpieczeństwo oraz najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju, jak również zrozumieć ich potrzeby. Staram się, aby każde dziecko czuło się kochane. Staram się być dobrym nauczycielem, takim jak opisuje pedagog Janusz Korczak:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Szkolenia: „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, „ Bezpieczeństwo dzieci w placówce oświatowej wraz z wykorzystaniem gier wpływających na jego wzmocnienie”.
Kursy: pierwsza pomoc


KAROLINA PĘCIAK – asystentka nauczyciela, grupa Tygrysków 

Jestem studentką poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem osobą kreatywną, życzliwą, ciepłą, kochającą kontakt z dziećmi. Swój czas wolny spędzam z ukochanym psem. Najlepiej odpoczywam gotując i piekąc.

Praca z dziećmi codziennie uczy mnie czegoś nowego, zachęca do poszerzania swojej wiedzy i ciągłej pracy nad sobą.  Staram się do każdego naszego Wysepkowicza podchodzić indywidualnie, rozwijać jego zainteresowania i pomagać w rozwiązywaniu problemów. W mojej pracy niezwykle ważna jest dla mnie aktywność twórcza dzieci, pracę plastyczne to mój ulubiony element dnia. Chciałabym nauczyć naszych wychowanków szacunku do innych, rozwiązywania konfliktów poprzez szczerą rozmowę, mówienia prawdy i przepraszania. Cenię sobie dobry kontakt z rodzicami. Uważam, że tylko wspólnymi siłami możemy uczynić dzieci szczęśliwe i gotowe na podbój świata.


ANITA DEPERAZ – nauczyciel, wychowawca grupy Rybek

Jestem absolwentką kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich w wyżej wymienionej uczelni, kierunek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam zaraz po maturze, spełniając tym samym swoje marzenia. Jestem także byłą pracownicą żłobka Wysepka 2, gdzie poznałam funkcjonowanie tejże placówki i jako wychowawca grupy mogłam rozwijać swoją pasję.

Moim obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W mojej pracy na pierwszym planie stawiam zasadę podmiotowego traktowania dziecka, uwzględniającą jego potrzeby i zainteresowania. Moim ulubionym obszarem w pracy z dziećmi jest działalność plastyczna. Uwielbiam tworzyć wraz z nimi nasze małe dzieła sztuki. Czuję się spełniona, kiedy widzę na ich twarzy uśmiech, kiedy widoczne jest ich zaangażowanie i chęć do dalszej pracy i nauki, a to wszystko poprzez zabawę.

Na co dzień jestem osobą, która większość czasu stara się spędzić w gronie najbliższych mi osób. Po pracy często też relaksuje się przy dobrym filmie. Po takim wieczornym wypoczynku jestem gotowa do kolejnego dnia odkrywania świata z naszymi Wysepkowiczami.


DOMINIKA ŚCISŁOWSKA – nauczyciel w grupie Rybek

Pracę z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu jako prywatna opiekunka. Obecnie rozwijam swoją pasję podczas studiów na Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, które pozwalają uzyskać odpowiednie kwalifikacje oraz podstawy teoretyczne niezbędne do realizacji mojej pasji, jaką jest praca z dziećmi. Ukończyłam również studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Poradnictwo I Pomoc Psychopedagogiczna.

Z przedszkolem Wysepka związana jestem już od 2015 roku. Dla naszych przedszkolaków staram się być przewodnikiem przekazującym wiedzę oraz przyjacielem i towarzyszem zabaw. Praca z najmłodszymi nauczyła mnie spokoju i cierpliwości. Radość maluchów, ich rozwój i codzienne postępy napełniają mnie energią i radością, a przebywanie w gronie doświadczonych wychowawców oraz uczestniczenie w kursach i szkoleniach daje mi możliwość rozwoju i zdobywania wszechstronnej wiedzy. Praca z dziećmi jest dla mnie również stałą inspiracją do poznawania świata, poszukiwania nowych metod i ciekawych zabaw. Staram się wkładać całe serce w pracę z najmłodszymi, a uśmiech na ich twarzach jest dla mnie największą nagród! 🙂


WIOLETA KACZMAREK – nauczyciel, wychowawca grupy Rybek

Ukończyłam studia w zakresie „Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego” w Łodzi. Jestem również absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zdobyłam tytuł magistra na kierunku „Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna”. Wiedzę teoretyczną zdobywam również biorąc udział w licznych kursach KLANZY. Ukończyłam także kurs Pierwszej pomocy.

Pracuję z dziećmi od wielu lat. Swoje doświadczenie zdobywałam, jako niania, animator zabaw dziecięcych oraz w czasie praktyk pedagogicznych. Cały czas utrzymuję bliski kontakt z moimi byłymi podopiecznymi. Praca z dziećmi nie jest dla mnie jedynie źródłem zarobku. Jest to moja pasja i sprawia mi wiele przyjemności. Kocham dzieci za ich szczerość oraz nieprzewidywalność. Nie wyobrażam sobie, abym miała pracować w innym zawodzie. Z pracą z dziećmi wiążę moje dalsze plany zawodowe.

Każde dziecko jest inne, jedyne i niepowtarzalne, dlatego w pracy z dziećmi dostosowuję metody indywidualnie do każdego małego człowieka. Wierzę, że dziecko jest istotką odrębną o wciąż rozwijających się upodobaniach i charakterze. Staram się zapewnić każdemu z moich podopiecznych możliwość wszechstronnego rozwoju. Pomagam im wkraczać w świat coraz szerszych horyzontów społecznych i emocjonalnych. Pamiętam przy tym, iż mam do czynienia z małym człowiekiem pragnącym opieki, wsparcia i czułości. Uważam, iż jednym z najistotniejszych czynników wspomagających rozwój małego dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dlatego też w pracy z dziećmi korzystam z pedagogiki zabawy. Wierzę, iż stosowanie zabaw w nauczaniu zintegrowanym sprzyja wytwarzaniu u dzieci pozytywnej motywacji do uczenia się.

Staram się prowadzić zajęcia w myśl pedagoga, który całe swoje życie poświęcił właśnie dzieciom, Janusza Korczaka. Każdego dnia pamiętam o tym, że „nie to ważne, w co się bawić, a jak i co się przy tym myśli i czuje. Można rozumnie bawić się lalką, a głupio i dziecinnie grać w szachy. Można ciekawie i z fantazją bawić się w straż, pociąg, polowanie, w Indian, a bezmyślnie czytać książki.” (J. Korczak)


SYLWIA KMIECIK – pedagog specjalny, terapeuta, wychowawca w grupie Kangurów

Absolwentka Logopedii, Pedagogiki Specjalnej o specjalności Terapia Zajęciowa z Psychomotoryką oraz Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. W 2017 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.

Posiadam kilkuletnie i zróżnicowane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wiem jak aktywnie wspierać maluchy, aby z radością w czasie zabaw i zajęć odkrywały otaczający je świat. Staram się być dla wychowanków nie tylko nauczycielem, ale również partnerem i przyjacielem. W swojej pracy stawiam na indywidualizacje, samodzielność dzieci i kreatywność.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, m.in.: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” , która wspomaga prawidłowy rozwój dzieci i koryguje zaburzenia rozwojowe i emocjonalne, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, „Dziecięca matematyka w przedszkolu” , „Psychomotoryka – aktywność, która porusza do głębi”, „Metoda Dobrego Startu”, „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”, „Biblioterapia – jak czytaniem pomóc” czy „Elementy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela”.

W przedszkolu prowadzę i towarzyszę dzieciom podczas zajęć i zabaw grupowych oraz prowadzę terapie indywidualne z dziećmi, które przejawiają trudności rozwojowe, pomagając im sprostać zadaniom przedszkolaka i wspierając rozwój psychoruchowy.


IRMINA MANKIEWICZ – nauczyciel, wychowawca grupy Kangurków

Ukończyłam studia magisterskie, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako wychowawca w przedszkolu z dziećmi 2,5-5 letnimi. 

Później sama zostałam mamą, więc zdobytą wiedzę weryfikuję również po pracy. Czas spędzony z dziećmi jest wyjątkowy, zmienia nas i pozwala spojrzeć z innej perspektywy. Sądzę, że bycie obecnym podczas procesu ich wzrastania, rozwoju, edukacji jest bezcenne. Dzieci potrzebują wsparcia i przyjaznego przewodnictwa.  Staram się, aby przedszkole było dla nich miejscem do którego chodzą z przyjemnością, gdzie panuje  atmosfera sprzyjająca wzrastaniu ich pewności siebie, rozwijaniu osobowości, talentów, umiejętności, zdobywaniu wiedzy o sobie, innych i o świecie. Uważam, że wychowanie dzieci jest podstawą, bo to one stworzą świat, w którym będziemy żyć. Dlatego tak ważne jest uczenie ich zasad, szacunku i porozumienia bez przemocy. My dorośli jesteśmy dla nich wzorami i naśladują nasze zachowanie, gdyż najbardziej uczą się przez obserwację. Podstawą jest miłość, wsparcie i akceptacja. 

Zgadzam się ze słowami, których autorem jest Jesper Juul: „Kiedy będziemy szanować nasze dzieci i wspólnie z nimi szukać rozwiązania, również one nauczą się szacunku do innych ludzi i ich granic”.

Na co dzień jestem mamą wyjątkowego dziecka, lubiącą spacery w każdą pogodę, kreatywne gotowanie w tempie ekspresowym. Lubię zaszyć się z dobrą książką lub czarną komedią.


MAŁGORZATA MALEWSKA – nauczyciel wspomagający, logopeda, grupa Kangurków

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalizacji poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Logopedii na Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Ukończyłam szkolenia: „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, ,,Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi”, ,,Elementy integracji sensorycznej”, ,,Kształtowanie mowy i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Czynności prymarne. Zasady terapii. Ćwiczenia, zabawy”, ,,Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia”.

Dzięki pracy w Przedszkolu Publicznym ,,Wysepka” mogę realizować swoją pasję jaką jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, zaufania oraz możliwość wszechstronnego rozwoju. Każdy dzień to dla mnie nowe wyzwanie, a uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię, ponieważ dzieciństwo to czas najpiękniejszych wspomnień! Podążając za słowami Janusza Korczaka podczas kontaktu z dziećmi staram się ,,mówić nie do dzieci, a z dziećmi, mówić nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Jestem osobą pogodną, cierpliwą i otwartą. W wolnych chwilach rozwijam swoje zdolności kulinarne. Prywatnie moimi pasjami są także podróże, uwielbiam czytać zwłaszcza powieści kryminalne oraz oglądać filmy komediowe i bajki :).


MAGDALENA PIETROWSKA – nauczyciel, wychowawca grupy Motylków

Jestem absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz studiów magisterskich Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Aktualnie studiuję Logopedię Kliniczną na Uniwersytecie Medycznym.

Wiedzę teoretyczną zdobywałam również na kursach doskonalących i specjalistycznych, a praktyczne doświadczenie – podczas praktyk zawodowych w przedszkolach publicznych, niepublicznych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodkach Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych oraz podczas wolontariatów.

Z dziećmi pracuję już od ponad 8 lat – początkowo jako opiekunka dziecięca, a od 4 lat w placówkach edukacyjnych. Już w zerówce jako jedyna chętna odwiedzałam grupę maluchów, aby się z nimi bawić. Prawdopodobnie już wtedy wiedziałam, że chcę pomagać młodszym w poznawaniu świata, dlatego moja praca jest dla mnie również pasją, która sprawia mi wiele radości. Szczególnie ważna i interesująca jest dla mnie praca z dziećmi niepełnosprawnymi, z deficytami rozwojowymi, które potrzebują jeszcze więcej empatii, ciepła, zaangażowania oraz czasu, aby jeszcze bardziej cieszyć się z nawet niewielkich postępów.

Doświadczenia zdobyte w pracy jako opiekunka, w czasie studiów, praktyk i wolontariatów pozwoliły mi na lepsze poznanie dziecka oraz nauczyciela, a co za tym idzie na rozpoczęcie pracy zawodowej i prowadzenie własnej grupy z wykorzystaniem wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Zdobywane praktyczne doświadczenie w pracy indywidualnej z dzieckiem oraz z grupą dzieci, obserwacja innych nauczycieli podczas ich pracy były idealnym podłożem do czerpania jak najlepszych wzorców dla swojej przyszłej pracy zawodowej.

W czasie zajęć dydaktycznych oraz w codziennych czynnościach w przedszkolu zawsze staram się dbać o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, skupiając się na ich indywidualnych możliwościach rozwojowych, potrzebach, zainteresowaniach. Istotny jest dla mnie rozwój kreatywności, twórczego myślenia, dlatego czas wolny zawsze staram się organizować tak, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać naturalną dziecięcą chęć poznawania świata i uczenia się przez doświadczanie. Również własnym przykładem przekazuje im pozytywne wartości i podstawowe zasady współżycia społecznego już od wczesnego dzieciństwa. Praca z małym człowiekiem, który jest odrębną i niepowtarzalną osobą jest ogromnym, często trudnym wyzwaniem, jednak uśmiech dzieci, ich postępy i wspólna radość z osiąganych sukcesów są najlepszą nagrodą.


NATALIA SZYMAŃSKA – pomoc wychowawcy, grupa Motylków

Ukończyłam studia II stopnia na kierunku Praca Socjalna oraz na kierunku Pedagogika. Pracuję również w Fundacji Omniveda, jestem tam lektorem. Prowadzę kółka naukowe dla dzieci „Wiedza nas bawi” , gdzie dzieci uczą się przez zabawę, eksperymentują i doświadczają świata nauki.

Praca w przedszkolu, z dziećmi sprawia mi wielką przyjemność. Dzieci to wulkany pozytywnej energii, to czysta dziecięca radość i piękne chwile spędzane razem z nimi. Lubię swoją pracę, kontakt z dziećmi, codzienne zabawy z nimi. Najpiękniejsze w pracy pedagoga jest móc patrzeć na uśmiech dziecka, słyszeć jego śmiech i czuć jego emocje.

Swoją pracę staram się wykonywać z pełnym zaangażowaniem, oddaniem dla dzieci, a swoją kreatywnością, optymizmem i humorem staram się pozyskiwać sympatię najmłodszych. W grupie Motylków wspieram wychowawczynię, panią Magdę we wszystkich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych dotyczących naszej grupy.


DOROTA SIENNIAK – asystent nauczyciela, grupa Żabek

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, studiów I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo – Resocjalizacyjna w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Jestem także absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zdobyłam tytuł magistra na kierunku „Polityka Publiczna – specjalność „zarządzanie sektorem publicznym”.

Obecnie studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam w trakcie studiów ponieważ pracowałam jako opiekunka dziecięca. Pracowałam również w żłobku i opiekowałam się dziećmi od 6 miesiąca życia. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Bardzo ważne dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania.

Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Rozłąka z rodzicem dla dziecka bywa bardzo trudna, dlatego każdego dnia staram się, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym, aby „nasze” maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy.

Jestem osobą odpowiedzialną, konsekwentną, sumienną, życzliwą, kreatywną, komunikatywną. W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych. Uważam, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka. Doceniam u dzieci ich kreatywność i zaangażowanie, motywuję do samodzielności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud tej pracy oraz na długo zostają w pamięci.  

Moje zainteresowania poza pracą w przedszkolu to: fotografia, film, muzyka.


DORTA ŁUC – nauczyciel w grupie Żabek

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia magisterskie, specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Od 3 lat pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w przedszkolu z elementami pedagogiki Marii Montessori. W pracy z najmłodszymi stawiam na indywidualny rozwój każdego dziecka. Staram się być nauczycielem przede wszystkim cierpliwym, ciepłym i miłym dla dzieci.

Najważniejsze jest to, aby dzieci czuły się bezpieczne i akceptowane. Praca z nimi daje dużo radości, ponieważ każdego dnia dzieci zaskakują mnie swoją pomysłowością. Bardzo lubię
prace plastyczne i manualne, pozwalające rozwijać wyobraźnię dziecka. 

Poza pracą z dziećmi interesuję się podróżami, dużo czytam i jeżdzę na rowerze.


MAGDALENA STRZELCZYK – pedagog specjalny, nauczyciel w grupie Delfinów

Pedagogikę specjalną skończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką studiów pedagogicznych z zakresu niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w licznych praktykach, wolontariatach gdzie prowadziłam terapię indywidualne i zajęcia specjalistyczne dla dzieci z autyzmem.

Specjalizuję się w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych. W swojej pracy wykorzystuje metody W. Sherborne, Knillów, terapie behawioralną oraz zajęcia z terapii pedagogicznej.

W przedszkolu WYSEPKA pracuję jako terapeuta spcjalizujący się w terapii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się. Poza pracą uwielbiam dobre filmy, czytać książki oraz szeroko rozumianą aktywność fizyczną.


BARBARA WYSOCKA – logopeda

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej z terapią oraz logopedii. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych dla dzieci w żłobkach i przedszkolach na terenie Wrocławia. Jestem pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie prowadzę zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Bardzo dużą uwagę przywiązuję do nawiązania dobrych relacji z rodzicami i personelem placówki, bo tylko nasza wspólna praca z dzieckiem pozwoli mu osiągnąć sukces w terapii. W pracy zwracam szczególną uwagę na profilaktykę wad wymowy oraz edukację rodziców w myśl zasady, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. W WYSEPCE prowadzę grupowe zajęcia profilaktyczne, logorytmikę, terapię indywidualną dzieci oraz konsultacje dla rodziców i pracowników. Staram się, aby prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe, urozmaicone i dostosowane do wieku małych odbiorców.

Prywatnie jestem aktywną mamą dwójki dzieci w wieku przedszkolnym.

Kursy/szkolenia/certyfikaty: „Logorytmika. Ruch Słuch”, „Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy”, „Skuteczne metody pracy logopedycznej”, „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej”, „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, „Praca z dzieckiem z ADHD”, „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu”


MAGDALENA ŚLĘZAK – instruktor zajęć rytmicznych

Jestem absolwentką Muzykoterapii wrocławskiej Akademii Muzycznej. Moją życiową pasją jest wywoływanie uśmiechu na dziecięcych buziach. Za sprawą nowych doświadczeń muzycznych i zabawy dźwiękiem, pomagam dzieciom odkryć drzemiący w nich potencjał.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz nauki w Państwowej Szkole Muzycznej i Studium Aktorskim wraz z bogatym doświadczeniem zawodowym pozwalają mi na konstruowanie różnorodnych zajęć, dających dzieciom możliwość spontanicznych reakcji, swobodnego podróżowania w świat muzyki, odkrywania własnych talentów i pogłębiania muzycznej wrażliwości. Poprzez zabawę dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, a tym samym wzbogacają swoją wyobraźnię i kreatywność – wszystkie te umiejętności stanowią podstawy skutecznej i łatwej nauki w przyszłości.

Prowadzone przeze mnie zajęcia łączą w sobie elementy zajęć tanecznych, ruchowych oraz muzykoterapii; inspirowane są licznymi metodami i programami pedagogicznymi (m in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, Metoda Wychowania Muzycznego C. Orffa, Pedagogika Zabawy).