Informacje o naszym przedszkolu

14 maja 2014 przez Kategoria: Strona Główna

Oferta edukacyjna Naszego Przedszkola obejmuje zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, naukę tańca, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne oraz robotykę ( w starszych grupach) i LEGO DUPLO ( w młodszych grupach).

Dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką logopedy, psychologa i pedagoga. Na potrzeby indywidualnych zajęć z dziećmi udostępniliśmy salkę, w której realizowane są zajęcia z integracji sensorycznej oraz indywidualne zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym.

Kadra pedagogiczna przedszkola ciągle się doskonali w związku z tym w naszych szeregach pracuje trzech logopedów, dwóch pedagogów specjalnych, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista w zakresie terapii zajęciowej z psychomotoryką. Wszystkie nasze nauczycielki ukończyły również kurs integracji sensorycznej.

Zainteresowani rodzice mogą zapisać swoje dzieci na zajęcia z piłki nożnej, ceramiki, judo, kreatywne zabawy twórcze oraz zajęcia szachowe.

Nasze przedszkole dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, odpowiednimi pomocami dydaktycznymi umożliwiającymi wszechstronny rozwój dziecka oraz wsparcie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego.

Dzieci mają do dyspozycji trzy place zabaw w tym boisko do piłki nożnej.

Organizujemy szereg wycieczek edukacyjnych w tym do Filharmonii, Teatrów, ZOO i Ogrodu Botanicznego.

Kształcimy dzieci wykorzystując ich naturalną ciekawość, uczymy obserwacji i logicznego myślenia. Wprowadzamy na zajęciach elementy metody badawczej i eksperymentu.

Wspólnie z rodzicami budujemy ofertę edukacyjną, tak żeby każde dziecko mogło rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Zapraszamy do współpracy!